menu

武則天

武則天 武則天b
配音員性別配演角色角色演員首播媒體首播日期
主要角色鄭麗麗武則天
武則天
范冰冰翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色招世亮李世民
李世民
張豐毅翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色黃啟昌
童年:伍秀霞
李治
李治
李治廷
童年:陳柯帆
翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色柚子蜜徐慧
徐慧
張鈞甯翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色劉奕希李恪
李恪
李解翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色李錦綸李承乾
李承乾
李李仁翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色陸惠玲楊淑妃
楊淑妃
周海媚翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色劉昭文李泰任山
童年:崔璨
翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色曾佩儀殷德妃張彤翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色蘇強文
童年:袁淑珍
李牧李晨翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色黃玉娟韋貴妃
韋貴妃
張庭翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
主要角色張頌欣蕭淑妃
蕭淑妃
張馨予翡翠、
高清翡翠
2015/4/26配音員性別配演角色角色演員首播媒體首播日期
其他角色何璐怡鄭婉言
鄭婉言
張定涵翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色長孫皇后翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色梁少霞劉賢妃聶玫翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色劉惠雲蕭薔孫佳奇翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色朱妙蘭蘇玫李悅溪翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色羅孔柔馮才人張溪庭翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色魏惠娥陳美人劉芷汐翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色曾秀清王玉燕施詩翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色何璐怡賀蘭敏月馬思純翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃瑩瑩劉侍女崔冰翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色何寶珊裴氏劉銉瑾翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色劉惠雲韋香兒席與立翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色魏惠娥高陽公主米露
童年:李景兒
翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色胡家豪李祐薛詠煜翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色林元春李欣?翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色李致林
童年:謝潔貞
李忠張軒銘
童年:陳凈緣
翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳皓宜李下玉白茹翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色何寶珊李素節崔璨翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色曹啟謙李弘康福震翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色李凱傑李賢王文傑翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色劉奕希李顯寧文彤
童年:藍天
翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色?李旦徐楊翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色葉振聲長孫無忌
長孫無忌
王繪春翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳曙光魏徵李光復翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色巫哲棋李義府余皚磊翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張方正長孫沖王千航翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色朱子聰張柬之巍子翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃子敬殷宏智于同雲翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色馮志輝李勣孫寧翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張炳強房玄齡劉小溪翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色林國雄褚遂良李燕生翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色馮錦堂戴青王運生翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳廷軒狄仁傑徐傑翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳耀楠趙道生樊璟澄翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張炳強郭瑜聶雅亮翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色盧國權裴炎鄭曉鍾翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色李凱傑李淳風王泊文翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色盧國權程知節孫丙南翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色鄧港文薛萬徹李東恆翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳永信侯君集侯傑翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色潘文柏韋源承趙雍翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色盧國權鄭仁曦關景利翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張錦江紇干承基姚金飛翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色鄧志堅明崇儼李亞天翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色盧國權袁天罡朱仲春翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃積權房遺愛朱曉輝翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色關令翹許敬宗劉子赫翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃子敬韓瑗劉義翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳永信上官儀姚彥林翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色馮錦堂來濟蔡綱翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳欣王同皎何達翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳成港柴令武郭振佳翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色關令翹薛思行陳勇翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色馮錦堂薛元超王東軍翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色蕭徽勇王德沈保平翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色成瑤孆劉蘭萱塗黎曼翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色吳羨婷春盈王振翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃昕瑜楊青玄陳思斯翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色李鎮然瑞安高遠翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色鄧志堅杜楚客白一弘翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色麥皓豐稱心何欣翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色許盈羅玉珊李翠翠翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色林丹鳳彭婆婆王麗媛翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色朱妙蘭趙含燕李宜娟翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色葉曉欣頌娘姜析源翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳琴雲文娘王亞楠翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張錦江陳公公劉洋翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳永信張公公尚言昇翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張裕東永成遲連生翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色廖杏茵織蘭楊璨地翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色吳羨婷綠芙夏銜翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色廖杏茵秀珠孫歌璐翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳皓宜憐芝徐紫妍翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色張錦江祝公公何雷翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色朱子聰周太醫韓振國翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色黃子敬謝太醫戴明翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色陳灝瑋楊沫劉政緋翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色凌晞玉婉李曉潔翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色林筠翔物部天守松島莊汰翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色何寶珊高昌樂姬伊麗莎白翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
其他角色李安邦辯機秦啟東翡翠、
高清翡翠
2015/4/26
 
劇集資料
中文劇名:武則天
英文劇名:The Empress of China
片種類型:古裝宮廷
首播地區:中國
首播頻道:湖南衛視
總季數:1 
總集數:82 (TVB:74)
播放日期:2014/12/21~2015/2/3
TVB播放日期:(首播) 2015/4/26~2015/7/12_翡翠台、 高清翡翠0 Comments

There are no comments yet.

Leave a comment